Přihlášení do systému
Souhlasím s podmínkami použití informací a dokumentů umístěných v registrované části webových stránek MIALITE

celý text...


funkční vlastnosti

JEŠTĚ JSTE JI NEPOZNALI  A  UŽ JI UMÍTE OVLÁDAT 

Vaše stávající data umíme odkudkoliv převést do Vaší doživotní licence MIA LITE.
 

Adresář     

 • evidence klientů (osoby, podnikatelé, firmy; neomezená struktura poboček, divizí...)
 • evidence obchodníků / tipařů
 • evidence institucí finančního trhu (pojištovny, penzijní fondy, banky, investiční společnosti atd..)

Smlouvy    

 • evidence smluv navázaných na klienty (velké množství evidovaných parametrů charakterizující všechny důležité parametry smlouvy. Např. číslo návrhu, číslo smlouvy, číslo smlouvy 2, datum platnosti od, datum změny od...)

Dokumenty    

 • evidence přiložených dokumentů – v adresáři, u smluv, událostí na smlouvách (jakékoliv počítačové soubory – např. skenované dokumenty, dokumenty ve Wordu, fotografie...)

Události na smlouvách    

 • evidence pojistných událostí (stav vyřizování, kdo vyřizuje, předmět pojistné události, přiložení dokumentů...)
 • evidence intervencí na smlouvě

Produkty    

 • evidence produktů celého finančního trhu – např. pojištění, stavební spoření, penzijní připojištení, úvěry, leasingy, realitní produkty apod. (možnost evidovat prodávané produkty, zatříděné do skupin, každý produkt muže obsahovat více částí – např. životní pojištění a k tomu různá připojištení).

Provize     

 • evidence provizních sazeb (možnost charakterizovat provizní sazebník provizí příchozích od institucí finančního trhu)
 • 2 typy provizních systémů na odměny vyplácené obchodníkům a zaměstnancům (přizpůsobení Vašemu systému odměňování)
 • automatické párování provizí (standardních provizí, následných provizí, bonusových provizí atd.)  100% správnost výpočtu a jeho aktivní kontrola
  ruční párování provizí v případě, že nedostáváte provize v datové větě

Správa systému    

 • administrativní modul pro správu oprávnění (možnosti polí: nezobrazit, zobrazit, editovat na úrovni jednotlivých polí  v záznamu; u smluv dle stavu smlouvy – např. v konceptu neomezená editace, po schválení administrativou jsou údaje pro obchodníky zamknuté – toto si uživatel systému nastavuje sám)
 • rozsáhlé možnosti exportu údajů z databáze (různé formáty: Text, CSV, Tabulka, Excel, XML..., možnost individuálního nastavení každého exportu)
 • velké varianty možností statistik firmy, manažrů, jednotlivců, tipařů, klientů
 • přístup on-line do aplikace přes internet

TimeMakerTM     

 • unikátní software pro řízení a osobní efektivitu v komunikaci
 • jediný program, který je schopen zvládnout (pracuje i offline) emaily, úkoly, projekty, strategie, porady, produkci, soubory a data, statistiky, organizační strukturu firmy