Přihlášení do systému
Souhlasím s podmínkami použití informací a dokumentů umístěných v registrované části webových stránek MIALITE

celý text...


software pro finanční a pojišťovací poradceEmaily a textyMIA LITESmluvní podmínky MIA

Smluvní podmínky MIA

1. Souhlas

Tyto Smluvní podmínky spolu upravují užívání celé, nebo demoverze, nebo free aplikace MOJE INTELIGENTNÍ ADMINISTRATIVA LITE (dále MIA LITE) včetně všech jejích obsažených dat.

Tyto Podmínky zakládají mezi Vámi a PRVNÍ MORAVSKOU SPOLEČNOSTÍ, spol. s r.o. (dále PMS, spol. s r.o.) dohodu, upravující vzájemná práva a povinnosti při používání aplikace MIA LITE.

Bez souhlasu s Podmínkami nejste oprávněni MIA LITE používat.

Vyplněním mailové adresy souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.

2. Způsobilost používání

MIA LITE můžete používat, pokud máte uzavřenou platnou s PMS, spol. s r.o. a bylo Vám přiděleno jedinečné uživatelské jméno a heslo, nebo jste provedli registraci do demoverze/ MIA LITE FREE dle daných pravidel na https://fp.mia-system.cz. 

Jste osobně zodpovědný/á za jakékoliv používání MIA LITE pod Vaším uživatelským jménem a heslem. Souhlasíte s tím, že vynaložíte náležitou péči k tomu, abyste ochránil/a Vaše uživatelské jméno a heslo proti zneužití, a o jakémkoliv zneužití ihned PMS, spol. s r.o. vyrozumíte.

MIA LITE při koupi licence na základě Licenční smlouvy o šíření počítačového programu užíváte doživotně, za předpokladu platby za hosting. V případě nezaplacení služby hosting, získáte svá data od hostingové společnosti na nosiči dat.

PMS, spol. s r.o. může Licenční smlouvu o šíření počítačového programu ukončit, pokud jste porušil/a tyto Podmínky.

3. Používání MIA LITE

Souhlasíte s tím, že:

a) budete používat MIA LITE pouze pro svoji činnost na základě Licenční smlouvy o šíření počítačového programu, nebo registrace do demoverze/ MIA LITE FREE  dle daných pravidel na https://fp.mia-system.cz (dále licenční ujednání) a jejích stanovených podmínek.  

b) budete dodržovat příslušné právní předpisy související z Vaší činnosti nejen na základě Licenční smlouvu o šíření počítačového programu a jednat v souladu s dobrými mravy;

c) získáte-li licenci, nebo vstup do demoverze/ MIA LITE FREE, máte právo MIA LITE použít;

d) nebudete šířit, kopírovat, jinak zneužívat a porušovat autorská práva k MIA LITE a veškerého jejího obsahu

e) berete na vědomí, že se tyto podmínky časově vztahují od prvopočátku Vašeho používání MIA LITE a jejího veškerého obsahu

f) Registrací do MIA LITE souhlasíte s uchováním osobních údajů z důvodu ověření oprávněného přístupu a následné komunikaci se zaměřením na MIA-systém, MIA LITE.

4. Různé

4.1 Volba práva

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.

4.2 Změny v Podmínkách

PMS, spol. s r.o. si vyhrazuje právo upravovat po předchozím upozornění podmínky užívání, vždy však v souladu s licenčním ujednáním.

Jako uživatel MIA LITE jste odpovědný za pravidelné sledování Podmínek. Tím, že pokračujete v používání MIA LITE po změně Podmínek, vyslovujete se změnou Podmínek souhlas.

5. Duševní vlastnictví

MIA LITE je chráněna mezinárodním autorským právem a tímto jste vyrozuměn/a, že autorská práva náleží PMS, spol. s r.o.. V souladu s Podmínkami si PMS, spol. s r.o. vyhrazuje všechna práva, nároky a zájmy vyplývající z MIA LITE, a ze všech produktů PMS, spol. s r.o., softwarů a dalšího majetku, jež Vám byly poskytnuty, nebo které jste užívali skrze MIA LITE.


V Brně dne 3.10.2011


Libor Picek

ředitel a jednatel společnosti
PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s .r.o.